Historia modelu
Etap I
   
Model przepływu energii w ekosystemie Zatoki Gdańskiej,
Grant KBN No 6PO4E 036 09, [1995 – 1997]
Główny wynik – model hydrodynamiczny
Etap II
   
Wpływ upwellingów na produkcję biologiczną polskiej strefy ekonomicznej,
Grant KBN No 6 PO4G 061 17 [1999 - 2002]
Główny wynik– model ekosystemowy ProDeMo,
Pierwsza wersja modelu ekohydrodynamicznego
Etap III
   
Główny wynik– model hydrodynamiczny w postaci preoperacyjnej na stronie internetowej
Etap IV
   
EUROCAT: European Catchments Changes and their Impact on the Coast Case Study VISCAT: The Vistula River Catchment and the Baltic Sea Coastal Zone,
No. EVK1-CT-2000-00044 [2002 – 2003]
Główny wynik– rozwinięcie ProDeMO – 5 grup fitoplanktonu, osady
Nowa kalibracja i walidacja modelu, 9 i 15 letnie prognozy
Etap V
   
Główny wynik– model hydrodynamiczny preoperacyjny na obszarze Estuarium Odry (model.ocean.univ.gda.pl) 2004
HIPOCAS, 40 Years Hindcast of the sea level, waves and circulation in the Baltic Sea, EU Project Nş.: EVK2-CT-1999-00038 [2002 – 2004]
Główny wynik – kalibracja części hydrodynamicznej, 44 letnia prognoza Bałtyku
Etap VI
   
Główny wynik– model ekohydrodynamiczny jako preoperacyjny
(model.ocean.univ.gda.pl) 2004