Marek Kowalewski ocemk@univ.gda.pl
 
 

Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański
Al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia, Poland