M3D_UG

Model ekohydrodynamiczny został; zbudowany w IOUG. Składa się z dwu modułów - hydrodynamicznego M3D_UG i ekosystemowego - ProDeMo. Model pracuje w trybie pre-operacyjnym na obszarze południowego Bałtyku oraz Zatoki Gdańskiej i Zatoki Pomorskiej. Prognozy 60 godzinne obejmują pola prądów powierzchniowych, temperatury i zasolenia wody morskiej. Ponadto prognozuje pola soli biogenicznych: azotanów, amoniaku, fosforanów, krzemianów, azotu i fosforu całkowitego, stężenia tlenu w wodzie morskiej oraz biomasy fitoplanktonu.

Schemat modelu:

 
 
ProDeMo
Schemat modelu: